excellence in
research education infrastructure
Bioinformatikk er fagfeltet hvor man utvikler metoder for å analysere og forstå molekylærbiologiske og medisinske data.
Innen bioinformatikk utvikler man algoritmer for analyse, modellering og visualisering av biologiske data, og også for å studere biologiske system. Studier i bioinformatikk kombinerer datafag og matematikk med molekylærbiologi og spesialiserte bioinformatikk-emner. Det er sterkt økende etterspørsel etter kandidater med bioinformatisk utdannelse, spesielt innen forskning, men også innen helse-sektoren og i næringslivet generelt. Ferdig utdannede kandidater er attraktive utover rene bioinformatikk-jobber siden mange av metodene som brukes for å organisere og analysere data har bredere anvendelse.

Hva vi gjør

Ved CBU utfører vi både grunnleggende og anvendt bioinformatisk forskning, vil tilbyr spesialiserte studieprogram innen feltet og tilbyr støtte-funksjoner og hjelp til biologer og medisinere som ønsker å bruke bioinformatikk i sin forskning.

Visjon

CBU skal være internasjonalt synlig og anerkjent for utvikling av bioinformatiske metoder og for beregningsbasert biologisk forskning. CBU skal tilby attraktiv utdanning i grunnleggende og anvendt bioinformatikk og ledende bioinformatiske tjenester og støttefunksjoner.
  • Utforsk livets kode
  • Utforsk livets kode
“Utforsk livets kode”
Moderne biologisk og medisinsk forskning er avhengig av å bruke bioinformatiske metoder siden undersøkelser i økende grad gjøres på et molekylært nivå, noe som produserer stadig økende mengder data.
Grunnleggende bioinformatisk forskning innebærer utvikling av metoder for å representere og analysere molekylærbiologiske data, samt for å modellere biologiske molekyler og system. For eksempel utvikles det metoder for å studere hvordan genene i kroppens celler slås av og på og hvordan en organisme med mange ulike celletyper utvikles fra en enkelt celle. Anvendt bioinformatisk forskning skjer ofte tett integrert i biologiske og medisinske forskningsprosjekt.

Contact CBU

Opening hours: 08:30-15:00

Tel: (+47) 55 58 42 00
Fax: (+47) 55 58 41 99
E-mail: post@ii.uib.no